Contact

x
Aandelen

Ctac koers en het aandeel

Gestort en opgevraagd kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eur 7.200.000 en is verdeeld in 30.000.000 aandelen van eur 0,24 en wel: 14.999.999 gewone aandelen, 15.000.000 preferente aandelen en 1 prioriteitsaandeel. Het geplaatste kapitaal bestaat uit 12.931.401 gewone aandelen en 1 prioriteitsaandeel.

Er zijn geen preferente aandelen uitgegeven. Elk genoteerd gewoon aandeel Ctac geeft de houder recht op het uitbrengen van één stem. Ctac is genoteerd aan NYSE Euronext in Amsterdam (ticker: CTAC).

Ontwikkeling aandelenkapitaal

Per 12 juni 2019 bedraagt het aantal uitstaande gewone aandelen 12.931.401.

Dividendbeleid

Het dividendbeleid van Ctac is in principe gericht op het uitkeren van 30 tot 40 procent van de nettowinst aan de aandeelhouders. Aan de aandeelhouders zal de mogelijkheid worden geboden het dividend te ontvangen in cash of aandelen. Met het oog op het financieren van toekomstige groei is het mogelijk dat Ctac van dit beleid afwijkt.

Actuele koers Ctac

Kijk voor de actuele koersinformatie van het Ctac-aandeel hier.

Vaststelling ratio stock dividend over 2018
Met toepassing van de beschreven procedure is de ratio voor het stock dividend bepaald op 35,346.

Presentatie t.b.v. investeerders

U vindt hier de Engelstalige presentatie. Mocht u interesse hebben in de Nederlandse presentatie, dan kunt u deze opvragen.