Contact

x
SAP Hybris Cloud for Customer (C4C)

Heb direct alle informatie van uw klant ter beschikking, zoals interacties, al aangekochte producten, verkoopkansen, openstaande tickets of installaties.

SAP Cloud for Customer

De klant staat tegenwoordig volledig centraal. Om de gegevens van de klant zo goed mogelijk te registreren, zetten we vroeger een CRM-pakket in. Is een CRM-pakket echter voldoende bestendig voor de toekomst? Het is tijd om een volgende stap te zetten.

SAP Cloud for Customer

De IT-omgeving bij SAP verandert behoorlijk. Er is straks geen registratie meer met CRM, maar cloud-based tooling die verder kijkt, met een focus op het bedrijfsproces. Een CRM wordt door veel bedrijven zo goed mogelijk ingezet om alle klantinteracties bij te houden. Zo kan de hele organisatie altijd profiteren van alle informatie op één centraal platform. Is het bijhouden van interacties en documenten echter wel voldoende voor de toekomst?

SAP Hybris Cloud for Customer takes things one step further

SAP Hybris Cloud for Customer zet een stap verder. Alles draait om de ontwikkeling van een zogenoemde golden record van een klant. Dat wil zeggen dat u een zo goed mogelijk beeld van iedere klant creëert (360-graden beeld) om zo inzicht te krijgen in de status van de klant. Dat resulteert in betere en snellere informatie en beslissingen; alles om de klant zo goed mogelijk te bedienen.

SAP Hybris C4C kenmerkt zich als cloudapplicatie door het realiseren van een hoge productiviteit. Er is een business intelligence component voor geïntegreerde rapportages, dashboard tooling en werkstromen. Geïntegreerde kanaalsturing, zoals telefonie, e-mail en sociale media, zorgt voor de flexibiliteit van de software en is altijd benaderbaar door de krachtige mobiele oplossing en de C4C-app. Tot slot kenmerkt C4C zich door integratie met een ERP-systeem voor verdere logistieke en financiële opvolging.

Zowel verkoop- als serviceprocessen zijn goed in kaart te brengen binnen dit IT-landschap. In combinatie met een volledige mobiele integratie verhoogt het de productiviteit van de medewerker. Iedereen heeft immers continu alle informatie van de klant ter beschikking, zoals interacties, reeds gekochte producten, verkoopkansen, openstaande tickets of actieve installaties. SAP Hybris ondersteunt daardoor het hele verkoopproces, van kans tot offerte en order, en ook de serviceprocessen achteraf.

SAP Hybris Cloud for Customer Sales

In de verkoopcomponent van SAP Hybris C4C Sales staat het verkoopproces van de organisatie centraal. U kunt verkoopkansen aanmaken voor bestaande en nieuwe accounts, die overgaan in offertes, orders en facturen. Zo kunt u een pijplijn ontwikkelen, waardoor u goede prognoses op klantniveau en op collectief niveau kunt maken. Leads gaan niet meer verloren, maar worden daadwerkelijke mogelijkheden.

SAP Hybris Sales kenmerkt zich ook door functionaliteiten zoals visiteplanning, accountplanning en activiteitenmanagement. Zo is iedere medewerker altijd op de hoogte van de status en werkzaamheden bij een klant, en weet die medewerker dat er een efficiënte planning opgesteld kan worden. Tot slot bevat C4C Sales ook een prijscomponent, om met een strategische blik uw prijszetting af te stemmen. SAP Hybris C4C Sales gaat verder dan CRM.

​SAP Hybris Cloud for Customer Service

Aangezien service in toenemende mate een kernproces is geworden voor veel organisaties, is het tegenwoordig van belang om te weten welke producten er aanwezig zijn bij de klant, welke problemen in het verleden zijn verholpen, welke materialen de klant nodig heeft, enz. Het is dan ook belangrijk om op de juiste momenten contact- of servicemomenten te plannen bij de klant. SAP Hybris C4C Service speelt doeltreffend in op dit proces, om de klant maximaal van dienst te zijn.

Behalve dat iedere werknemer altijd (mobiel) alle informatie van een klant voor zijn serviceafspraken bij zich heeft, wordt er ook een optimale planning voor de werkdistributie gemaakt binnen deze applicatie. Dat zorgt niet alleen voor een planning van de onderhoudsafspraken, maar regelt ook de planning op basis van de inkomende tickets. De servicecomponent werkt met een ticketsysteem voor de klant, inclusief SLA’s en proactieve fieldinfo voor de buitendienst. Er zijn ook functionaliteiten aanwezig voor callcenters en selfservice. Zo wordt altijd maximaal voldaan aan de behoeften van de klant.

Intern worden de medewerkers ondersteund. Zij beschikken over een compleet overzicht van servicemeldingen met o.a. statusbeheer, escalaties en routering binnen de organisatie. Daarnaast kunt u op een eenvoudige, maar effectieve wijze resourceplanning inzetten, door op een grafisch planbord medewerkers te koppelen aan tickets.

Whitepaper: Verrassen in de klantinteractie

Het hoe en waarom van Customer Engagement in Retail, Wholesale en Manufacturing.

Download whitepaper

Je klant verwacht dat je hem continu verrast

Video

Door technologische ontwikkelingen is het gedrag van consumenten sterk veranderd. Hoe zorg je ervoor dat klanten trouw blijven aan jouw merk? Door klanten steeds opnieuw te verrassen!

Je klant verwacht dat hij je overal kan vinden

Video

In de winkel, bij de klantenservice of in de webshop: hoe zorg je dat consumenten overal op dezelfde manier benaderd worden? Realiseer een single version of the truth.