Wendbare Samenleving

Meer doen met minder in een snel veranderende omgeving. Aan woningcorporaties worden strengere eisen gesteld. Tegelijkertijd nemen de middelen af en wordt het speelveld complexer.

Wicher Meursing

Market Lead Real Estate

Speel in op het maatschappelijke en politieke speelveld waarin je als woningcoporatie acteert.

Richt je bedrijfsvoering doelmatiger en efficiënter in.

Creëer maatschappelijke meerwaarde met minder middelen.

Wendbare samenleving

Het maatschappelijke en politieke speelveld waarin woningcorporaties hun werk doen, is voortdurend in beweging. Je hebt te maken met grote wetswijzigingen en scherper toezicht. Je kerntaken – het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen, het beheer van maatschappelijk vastgoed en het investeren in leefbaarheid – zijn leidend. Tegelijkertijd zijn de financieringseisen strenger geworden, zijn de eisen op het gebied van risicobeheersing strikter dan ooit en moeten corporaties via Rijksheffingen een deel van hun vermogen afstaan.

Doelmatig en efficiënt

Je dient steeds meer maatschappelijke meerwaarde te realiseren met steeds minder middelen. Dat betekent dat woningcorporaties hun bedrijfsvoering beduidend doelmatiger en efficiënter in moeten richten. Structureel bezuinigen op de bedrijfskosten is het devies. Net als efficiënter beheer van je woningenportfolio in combinatie met gestroomlijnd asset management. Het zijn absolute voorwaarden om de wendbaarheid te creëren die je nodig hebt om te voldoen aan de eisen én je  de wendbaarheid te geven die je nodig heeft om mee te blijven bewegen.

Ctac maakt je wendbaar

Wij kennen het speelveld en hebben een helder beeld van de vele complexe uitdagingen waarmee corporaties dagelijks geconfronteerd worden. Onze corporatie-experts helpen je het veranderende speelveld in kaart te brengen. Op basis daarvan krijg je advies over hoe je je organisatie én je processen zodanig kunt inrichten

MIS GEEN ENKELE CTAC UPDATE

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief