Contact

x
SAP IBP

Speel in op de nieuwe marktverwachtingen met real-time supply chain planning mogelijkheden.

SAP IBP (Integrated Business Planning)

Binnen uw organisatie beschikt u over enorm veel informatie die u kunt analyseren. Maar hoe laat u die informatie in het voordeel werken van uw organisatie? En hoe brengt ze toegevoegde waarde voor uw huidige en toekomstige logistieke processen? Allereerst is het belangrijk om intern duidelijkheid te scheppen over uw verwachtingsmanagement en doelstellingen. Op basis daarvan kunt u met data financieel onderbouwde voorspellingen doen, afwijkingen bijsturen en meer controle uitoefenen.

Neem betere beslissingen met SAP IBP

De complexe en snel veranderende markten hebben een grote impact op uw supplychain. Er zijn veel spelers bij betrokken, zowel binnen als buiten uw organisatie. Daarom heeft u steeds meer behoefte aan één oplossing met daarin realtime inzicht in uw supplychain, slimme voorspellingen van fluctuaties in de klantvraag en vraaggestuurde voorraadoptimalisatie. Met behulp van vraagvoorspellingen kunt u namelijk leveren wat de klant echt wil. Maar hoe doet u dat? Door alle belanghebbenden in uw organisatie te verbinden en te betrekken met SAP Integrated Business Planning.

Voordelen SAP IBP

  • Krijg met één oplossing realtime inzicht in uw supplychain en voer krachtige voorspellende analyses uit op SAP HANA.
  • Alle betrokkenen (inkoop, verkoop, finance, logistiek etc.) beschikken over dezelfde informatie en kunnen op dezelfde berekeningen vertrouwen.
  • Maak slimme voorspellingen van fluctuaties in de klantvraag.
  • Word effectiever en efficiënter door gebruik te maken van voorraadoptimalisatie.

Hoe kan SAP IBP uw supplychain-planningscyclus versnellen?

Integrated business planning (IBP) is het proces waarbij verkoopprognoses, voorraaddoelen, leveringsplannen en financiële plannen worden gecombineerd in één operationeel plan. Dat plan, inzichtelijk voor alle betrokkenen in uw organisatie, maakt het eenvoudiger om vraag en aanbod af te stemmen op uw strategie.

Ctac als implementatiepartner van SAP IBP

Als platinum partner van SAP helpt Ctac u bij een succesvolle implementatie van SAP IBP. Stapsgewijs begeleiden wij u naar een optimaal functionerende en maximaal geïntegreerde oplossing. Realtime inzicht in uw supplychain, slimme voorspellingen en vraaggestuurde voorraadoptimalisatie zijn zo niet langer verleden tijd.

SAP Integrated Business Planning powered by SAP HANA

Video

Groei, connectiviteit en dynamiek: bedrijfsprocessen moeten omgaan met complexiteit en volatiliteit. SAP IBP stelt bedrijven in staat meer snelheid en wendbaarheid te generen.