Mediq
MEDIQ GING IN 1,5 JAAR TIJD VAN VIJF DISTRIBUTIEPUNTEN NAAR ÉÉN FULFILLMENT CENTER.

Mediq is in Europa een grote speler in de branche van medische hulpmiddelen, logistieke totaaloplossingen en zorginnovaties. Ze leveren zowel aan het B2B-kanaal, waaronder zorginstellingen, ziekenhuizen en eerstelijns instellingen, als rechtstreeks aan de patiënt, ook wel eindgebruiker genoemd. De reden voor deze omslag? De capaciteit van de voorheen vijf distributiecentra in de Benelux werd te beperkt en voldeed niet meer aan de normen.

Bovendien was er met vergelijkbare assortimenten en verschillende processen ook dringend behoefte aan
meer efficiency door onder andere meer standaardisatie van processen. Aangezien er op de huidige locatie geen ruimte meer was voor verdere groei, is gekozen voor nieuwbouw in het centraal gelegen Bleiswijk. Hier zijn binnen een jaar de verschillende logistieke processen samengebracht. Een behoorlijke uitdaging gezien het feit dat de bestaande leveringen elke dag gewoon door moesten gaan. Ctac heeft Mediq geholpen met deze kwaliteitsslag naar een meer efficiente werkwerkwijze en het inrichten van nieuwe processen.

“We hebben een stuurgroep ingesteld die bestond uit vier personen: een projectleider voor de IT (counterpart Ctac), de projectmanager en een stuurgroeplid van Ctac en ikzelf. Zo hielden we elkaar goed aan de afspraken en hielden we grip op de uren.”

Tony Webster, Group Director Supply Chain Development bij Mediq

De impact: een succesvol partnership met het gewenste eindresultaat

De samenwerking was een echt partnership en het proces is verlopen zoals Mediq graag wilde. Binnen planning en budget. Tony Webster is lovend: “Vooral de SAP WM-specialisten van Ctac en hun proceskennis van warehouseprocessen, inclusief de mechanisatie-aspecten daarvan, waren van grote toegevoegde waarde.” Los van de IT-technische uitdagingen was het voor Mediq ook een voorwaarde de migratiestappen zo te laten verlopen dat klanten daar niets van zouden merken. “Voordat we live gingen, moest er dus ook uitgebreid getest worden. Buiten een uitstekend verlopen proces en de grote flexibiliteit die Ctac heeft getoond, is het eindresultaat geworden wat we voor ogen hadden. Vooraf hebben we gezamenlijk een businesscase gedefinieerd en inmiddels is deze gerealiseerd en zijn we bezig onze processen elke dag nog meer aan te scherpen.”

Mediq is een Nederlandse groothandel die medische hulpmiddelen en medicijnen levert aan patiënten aan thuissituaties en zorginstellingen. Mediq heeft naast haar vestigingen in Nederlands dochteronderneming in verschillende Europese landen. De dochterondernemingen hebben andere klemtonen in de activiteiten.

MIS GEEN ENKELE CTAC UPDATE

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief