Dienst

IT maturity audit

Een heldere koers naar het ideale IT-landschap
Objectieve evaluatie & helder rapport
Bekijk elk element van je organisatie
Bewezen IT audit methodologie

IT-doelarchitectuur & roadmap

Ctac NEXT is een bewezen methodiek waarmee een IT-doelarchitectuur, roadmap en draagvlak gecreëerd wordt. Deze methodiek kijkt waar de organisatie naar toe wil, waar de organisatie nu staat, welke verbeterpunten er vanuit de werkvloer aangedragen worden en het huidige IT-landschap om tot het ideale IT-landschap te komen én met welke concrete stappen daar invulling aan te geven. Ctac Next neemt de organisatie mee op reis en is een pragmatische en no nonsense aanpak.

Uitdagingen van organisaties
 • Het vinden en inbedden van de juiste cloud strategie is uitdagend
 • Door een gebrek aan structuur en cohesie is het IT-landschap niet schaalbaar
 • Het is steeds lastiger om met de IT-inrichting de organisatie bij te benen
 • Op afzienbare termijn moet het ERP systeem vervangen worden
 • Er wordt veel gebruik gemaakt van Excel omdat applicaties het proces niet goed ondersteunen
 • Medewerkers stellen hoge eisen aan de gebruiksvriendelijkheid van applicaties

Ctac NEXT stappenplan

1. Strategie en ambities

Eerst bekijken we het bedrijf strategisch: businessmodel, strategie en toekomstvisie. Deze geven richting aan de ideale IT-doelarchitectuur.

2. End-to-end procesmodel

We starten met de huidige situatie: werkwijze, succes, knelpunten en IT-rol. Deze snelle en pragmatische analyse geeft inzicht in bedrijfsprocessen.

3. IT-requirements

Vervolgens vullen we het IT-beeld aan met applicaties en relevante aspecten voor de IT-doelarchitectuur.

4. IT-doelarchitectuur

Met jouw inzichten ontwerpen we een architectuur die ideale systemen toont. We zetten jouw toekomstvisie op papier.

5. IT-roadmap

We faciliteren de overgang naar de gewenste situatie met een helder stappenplan voor IT en organisatie in de komende jaren. Handig.

6. Uitvoering

Optioneel bieden we flexibele hulp bij roadmap uitvoering, van programmamanager tot team. We denken graag mee.

De ingrediënten van de Ctac Next methodiek
 • Strategische doelstellingen
 • Primaire bedrijfsprocessen
 • Verbeterpotentieel
 • Actoren
 • Huidige applicaties
 • Business objecten
 • Hard copy documenten
 • Kengetallen
 • KPI’s
 • IT-beleid en richtlijnen

Geïnteresseerd?
Neem contact op.

Ctac NEXT bij PSV: op weg naar een future proof IT-landschap

Next: IT Maturity audit

Op welke punten kun je jouw IT-landschap en -strategie verder optimaliseren? Aan de hand van capability maturity models kijken onze experts naar de digitale gereedheid van je organisatie en die van je tools, processen en technologie.