Het werkelijke succes van een nieuwe applicatie of functionaliteit wordt niet bepaald door techniek, maar door de gebruikers binnen je organisatie. Door ambassadeurs aan te wijzen creëer je draagvlak in de organisatie. Maar die ambassadeurs hebben ook weleens ondersteuning nodig. Daar zorgen onze digicoaches voor. In deze blog vertelt Annemieke Matyas, SAM Consultant bij Ctac, hoe digicoaches bijdragen aan de acceptatie van een nieuwe applicatie of functionaliteit in de organisatie.

Enthousiasmeren en ondersteunen

De een noemt ze ambassadeurs, de ander heeft het over champions, kerngebruikers of vaandeldragers. Hoe ze ook heten, het zijn mensen die enthousiast zijn, digitaal enigszins vooroplopen en ze vormen een representatieve doorsnede van de organisatie. Deze club mensen is heel belangrijk als het gaat om de acceptatie van een nieuwe applicatie of functionaliteit in je organisatie. Hun taak is het enthousiasmeren en ondersteunen van collega’s. Digicoaches ondersteunen op hun beurt de ambassadeurs, en samen zorgen ze ervoor dat de technologie voor je organisatie gaat werken.

Digicoaches voor, tijdens en na de livegang

In voorbereiding op een livegang, werkt de digicoach intensief samen met de ambassadeurs. Samen zorgen ze ervoor dat de technologie op de juiste manier wordt ingezet. Tijdens de livegang ondersteunt de digicoach de ambassadeurs bij het coachen van de gebruikers. Zijn er vragen die de ambassadeur niet 123 kan beantwoorden? Dan kunnen zijn de digicoach inschakelen. Na de livegang komen er vragen op als: Welke processen kunnen we nog – meer – optimaliseren? Hoe kunnen we nog effectiever communiceren met elkaar? Ook daarin staat de digicoach de ambassadeurs bij.

Kleine verbeteringen, grote impact

Aan de techniek ligt het niet. Met de Microsoft 365-oplossingen kan iedereen altijd gebruikmaken van nieuwste ontwikkelingen en functionaliteiten. De kunst is om te bepalen welk onderdeel uit dat enorme aanbod van functionaliteiten daadwerkelijk voordeel oplevert voor de organisatie, hoe de techniek echt vóór de organisatie gaat werken. Soms gaat het om een deepdive in het vertrouwde Excel, soms om het verhogen van de betrokkenheid bij vergaderingen, maar het kan ook iets totaal anders zijn. Vaak zijn het die kleine verbeteringen die een grote impact hebben.

Verrijking en verbetering

Het succes zit ‘m in de wisselwerking tussen de digicoach en de ambassadeurs. Hun gedeeld enthousiasme en wederzijdse inspiratie zorgt voor een fijne synergie. Door van elkaar te leren, brengen we elkaar een stap verder. Waar een helpdesk vaak aanspreekpunt is voor problemen, is een digicoach er om te verbeteren en de ambassadeurs zo vaardig te maken dat ze problemen eerder zelf kunnen oplossen. Een digicoach staat echt voor verrijking en verbetering en gaat verder waar een helpdesk ophoudt. Ze helpen je je organisatie zelfredzaam en innovatiever te maken.

Nieuwsgierig?

Innovatiekracht kan voor elke organisatie iets anders betekenen. Daarom is de rol van de digicoach voor geen organisatie hetzelfde. Een ding is zeker: de inzet van een digicoach gaat in overleg en is daardoor voor ieders budget toegankelijk. Wil je weten wat een digicoach voor jouw organisatie kan betekenen? Neem gerust vrijblijvend contact op.