Deze week gaf SAP een eerste sneak preview van de S/4HANA 2022 editie. Wij zetten alle hoogtepunten op een rij en zoomen verder in op de specifieke functionaliteiten die van belang zijn voor onze focus branches Retail, Groothandel en Productie.

Supply Chain Management in SAP S/4HANA

Verbeterde verpakkingen/dragers en laad planning functionaliteit

In de nieuwe versie is een slimme nieuwe feature voor Supply Chain Management toegevoegd. Met deze functie kun je verpakkingen vullen met behulp van unified package building, een generieke laag voor verpakkingen. Tot nu toe gebruikten de automatische verpakkingsoptie in Logistics General (LO), Transportation Management (TM) en Extended Warehouse Management (EWM) verschillende verpakkingsfunctionaliteiten op basis van verschillende verpakkingsregels. Met Unified Package Building kun je je favoriete verpakkingsfunctionaliteit gebruiken in elk van de drie componenten, bv. verpakkingsbouw niet alleen in TM gebruiken, maar ook in LO en EWM.

 • Profiteer van nieuwe consistentiecontroles voor de beperkingen van de verpakkingsbouw en minimaliseer het aantal pallets, terwijl je rekening houdt met beperkingen zoals verpakkingsattributen, regels voor het stapelen van producten, klantspecifieke vereisten en hoogtelimieten
 • Maximaliseer het gebruik van containers/dragers door rekening te houden met verschillende beperkingen zoals afmetingen, voertuigattributen, stapelregels, laadvolgorde, flexibel split-deck
 • Maak handmatig een laadplanning (load planning) aan en verhoog de flexibiliteit door meerdere laadplan PDF-bestanden te maken in batch.

load plan sap hana 2022

Analyseer je voorraad binnen een specifiek tijdsframe

‘Analyze stock in date range’ is een nieuwe analyse-app, waarmee je goederenbewegingen in één app kunt analyseren en bijhouden. Zo kun je in het bijzonder:

 • De bewegingen van goederen van een of meer materialen binnen een bepaald datumbereik analyseren en bijhouden
 • Een uitgebreide analyse verkrijgen van alle goederenbewegingen die binnen het gedefinieerde datumbereik plaatsvonden
 • Beschikbaarheid van alle voorraad-identificerende velden als dimensies en aanvullende KPI’s (zoals absolute en relatieve boekingsverschillen) om de analyse te verdiepen via aggregaties en desagreatie.

Productie in SAP 4/HANA 2022

Tijdsafhankelijke dagen van levering en minimum voorraadniveaus

Met deze functie kun je een nieuwe veiligheidsvoorraadmethode gebruiken: tijdsafhankelijke leveringsdagen. Dit biedt de mogelijkheid dynamische, tijdsafhankelijke voorraadniveaus te gebruiken om materiaalvereisten te dekken, rekening houdend met een minimaal veiligheidsbufferniveau en een gewenst veiligheidsbufferniveau. De inkoop of productie wordt automatisch geactiveerd om voorraadniveaus continu beschikbaar te maken voor materiaaldekking.

Stuklijsten vergelijken 

We hebben een aantal verbeteringen aangebracht in de stuklijst. Een van de hoogtepunten hier is de nieuwe stuklijst (BOM) vergelijkingsapp, waarmee je het volgende kunt vergelijken:

 • Dezelfde stuklijst met verschillende alternatieven en geldigheidsdata.
 • Stuklijsten van verschillende fabrieken om te weten hoe het productieproces in alle fabrieken verschilt.
 • Verschillende soorten stuklijsten (verkoopoorder stuklijst en materiaal stuklijst) om te begrijpen hoe de ‘as engineered’ productstructuur verschilt van ‘as sold’.
 • Stuklijsten met verschillende stuklijsttoepassingen
 • Versie stuklijsten en datum-effectieve stuklijsten.

Met de app kun je ook de vergelijkingen analyseren en krijg je een gedetailleerd vergelijkingsresultaat.

bom analyze compare sap hana

Inkoop en Sourcing in SAP S/4HANA

Sourcing Project: Vergelijking van leveranciersoffertes, kostenspecificatie en commodities

Het identificeren en contracteren met geselecteerde leveranciers voor uw directe materialen en diensten is van cruciaal belang bij het beheren van het grote deel van de kosten voor zowel particuliere bedrijven als publieke organisaties. SAP heeft een nieuwe reeks mogelijkheden geïntroduceerd voor “Product Sourcing”. Een van de hoogtepunten is de nieuwe Manage Sourcing Projects app.

 • Eenvoudig bij het maken en beheren van meerdere kostenanalysesjablonen voor de combinatie van bedrijfscode, inkooporganisatie, materiaalgroep, enz.
 • Verzamel meer gedetailleerde kosten die zijn gekoppeld aan elk vermeld artikel in de leveranciersofferte
 • Eenvoudig om gedetailleerde kostenelementen van elk artikel te vergelijken met verschillende leveranciersoffertes

vergelijken offertes leveranciers sap 2022 hana erp

Overige nieuwe features in SAP S/4HANA 2022

Project claim

SAP heeft een nieuwe Project Claim Overview-app gelanceerd. Hiermee kun je de details van de claims bekijken die zijn gekoppeld aan een project en WBS-element.

Sourcing project

Vergelijking van leveranciersoffertes, kostenverdeling en grondstoffen. Het identificeren van en contracten afsluiten met geselecteerde leveranciers voor je directe materialen en diensten is van essentieel belang voor het beheer van een groot deel van de kosten voor zowel particuliere bedrijven als publieke organisaties. SAP heeft een nieuwe reeks mogelijkheden voor ‘Product Sourcing’ geïntroduceerd. Een van de hoogtepunten is de nieuwe Manage Sourcing Projects-app:

Gegevens over de Carbon Footprint voor het materiaal in inkoopaanvragen

Met Product Carbon Footprint kun je de koolstofvoetafdruk van de producten volgen die worden aangevraagd in inkoopaanvragen.

Geavanceerde intercompany verkoop

Het is een gangbare handelspraktijk voor een internationaal bedrijf dat een lokaal verkoopkantoor verkoopt aan een klant en een aangesloten productiebedrijf in een ander land de goederen rechtstreeks levert aan de klant. De nieuwe geavanceerde intercompany verkoop behoudt de integriteit van de financiële waardeketen in de internationale logistiek over de grenzen heen.

advanced intercompany sales

Naadloze overdracht tussen de retour van klanten en interne reparaties

Met deze release is het eenvoudiger geworden het interne reparatieproces te starten dat naadloos is verbonden met het retourproces.

Interface-verbeteringen 

Er zijn veel verbeteringen voor de eindgebruikers in Asset Management (vaste activa). Een van de hoogtepunten is de functie ‘Perform Maintenance Job’ voor onderhoudsmonteurs. De schermafbeeldingen tonen slechts een deel van de functies: registratie van de tijdsduur en de meetwaarden direct op het onderhoudspunt met de app op een mobiele telefoon.

performance maintenance job ux sap 2022 hana kopiëren

Fiori-apps voor garantieclaims

In deze release heeft SAP, naast deze klassieke toepassingen, nieuwe Fiori-apps geïntroduceerd voor garantieclaims, zoals ‘Manage Master Warranty’, ‘Manage Supplier Claim’ en ‘Manage Customer Claim’.

Onderhoudsopdracht

Dit scenario is met name nuttig voor industrieën waar onderhoudsmonteurs complexe activa onderhouden die eigendom zijn van hun organisatie (onderhoudsbeheer) en waar deze zelfde technici ook onderhoudsdiensten leveren aan externe partijen en deze diensten moeten factureren.

Kredietrisico’s efficiënter beheren

De app ‘Manage Credit Accounts’ biedt een 360°-overzicht van al je creditrekeningen. In de nieuwe app ‘Manage Credit Management Rules’ kan de kredietbeheerder regels definiëren voor verschillende gebruikssituaties, rekening houdend met verschillende criteria.

HR-Management

Blokkering van personeelsnummers en ophalen van gegevens voor gegevensbescherming en privacy

SAP Fiori – Selfservice

SAP Human Capital Management voor SAP S/4HANA biedt je een gemoderniseerde functieset voor Human Capital Management die in de toekomst zal worden uitgebreid met nieuwe functies. Opmerking: SAP Human Capital Management voor SAP S/4HANA is exclusief beschikbaar voor klanten die een afzonderlijke licentie hebben gekocht.