Seda Akdemir is al ruim elf jaar verbonden aan Microsoft, waar ze verschillende functies bekleedde. Sinds augustus 2022 is Akdermir Partner Technology Strategist. In die rol bekijkt ze hoe klanten méér kunnen bereiken met technologische oplossingen en partners van Microsoft. Ook op het gebied van duurzaamheid zet Akdemir haar brede kennis van technologie in. “Die kennis maakt me meer bewust van de verschillende duurzaamheidsstappen die je  kunt zetten. Ook voel ik me met mijn technologische kennis verantwoordelijk voor het informeren van mensen in mijn omgeving over al de mogelijke duurzaamheidsopties op het gebied van techniek.”

De noodzaak om te verduurzamen groeit

Akdemir ziet de noodzaak om te verduurzamen met de dag groter worden. Het is een thema dat alsmaar relevanter wordt  juist ook voor de   huidige generatie. “De huidige generatie wil niet werken voor een organisatie, die weinig tot niks doet met duurzaamheid”, zegt ze. “En ook consumenten steunen liever bedrijven die zich actief in zetten voor duurzaamheid.” Als moeder van een zesjarige dochter maakt Akdemir de huidige generatie van dichtbij mee. Dat heeft invloed op haar visie op duurzaamheid. “Als moeder weet ik dat het mijn verantwoordelijkheid is om duurzaamheid een vast onderdeel van ons dagelijks leven te maken”, zegt ze. “Ons energieverbruik laag houden, is bijvoorbeeld een basisregel bij ons thuis.”

Duurzaamheid omarmd als kernonderdeel

Dat Akdemir in haar functie de koppeling naar duurzaamheid maakt, sluit naadloos aan op het feit dat dat thema steeds hoger op de bestuursagenda van bedrijven prijkt. Dat is ook zo bij Microsoft, dat duurzaamheid al een aantal jaar als kernonderdeel van de bedrijfsstrategie omarmt. “Microsoft wil de CO2-voetafdruk aanzienlijk verkleinen en daarnaast een positieve impact hebben op het milieu”, legt Akdemir uit. “Zo willen we in 2030 CO2-neutraal zijn. Microsoft zet concrete stappen om dat doel te verwezenlijken. Bijvoorbeeld met het investeren in hernieuwbare energie en het verbeteren van de energie-efficiëntie in onze bedrijfspanden en datacenters.”

Transparante inspiratiebron

Microsoft vindt het belangrijk om transparant te zijn over haar duurzaamheidsbeleid. Door openheid van zaken te geven, hoopt Microsoft een inspiratiebron te zijn voor klanten. Akdemir: “Wij willen onze klanten helpen om duurzaamheidsdoelstellingen te behalen. En dat begint met het opstellen van een duurzaamheidsstrategie, waarin je in een goed doordacht tijdspad heldere en realistische doelen stelt. Vervolgens is het belangrijk dat je stakeholders, zoals medewerkers en klanten, deelgenoot maakt van je duurzaamheidsstrategie. Als zij de noodzaak er niet van inzien, kan het nooit goed van de grond komen.”

Akdemir is zich er terdege van bewust dat duurzaamheid voor bedrijven momenteel de grootste uitdaging is. “Het is niet makkelijk. Je kunt dit thema het beste als grote reis beschouwen. Een reis waar je uiteindelijk als bedrijf beter van wordt”, geeft ze aan. “Dat zou ook de benadering moeten zijn. Zie het als een marketinguitdaging, waarin je de duurzaamheidsinitiatieven aanvliegt als een manier om winst te maken. Bijvoorbeeld met het realiseren van innovatieve duurzaamheidsoplossingen, waarmee je je marktpositie verstevigt.”

Rijkelijk gevuld oplossingsportfolio

Microsoft helpt bedrijven graag om te verduurzamen. Om die missie te laten slagen, kan het putten uit een breed portfolio. Denk bijvoorbeeld aan Microsoft Cloud for Sustainability,  die bedrijven support om hun IT-infrastructuur te verduurzamen, groener te opereren en ook in de toeleveringsketen voor meer transparantie en duurzaamheid te zorgen.

Naast Microsoft Cloud for Sustainability kunnen de Dashboards voor Impact Uitstoot van Microsoft Azure en Microsoft 365 ook uitkomst bieden. Daarmee zie je precies wat de CO2-impact van jouw cloudgebruik is en hoeveel CO2-uitstoot je in de toekomst kunt voorkomen.

Bewustwording is het sleutelwoord

Microsoft  biedt dus oplossingen, die bedrijven helpen om te verduurzamen, maar hiervoor  moeten bedrijven wel zelf al op het duurzaamheidsspoor zitten. Het sleutelwoord voor verduurzaaming  is bewustwording. Op dat gebied ziet Akdemir een grote rol weggelegd voor partners zoals Ctac. “Enerzijds kan Ctac klanten uitstekend ondersteunen bij de implementatie van oplossingen, die bijdragen aan verduurzaming. Anderzijds kan het de urgentie van verduurzamen zichtbaar maken en klanten motiveren om hiermee aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld door het delen van succesverhalen en het promoten van duurzaamheidsinitiatieven, maar ook door samen op te trekken in duurzaamheidsprojecten.”

Met het benoemen van het belang van samenwerken en haar oproep tot bewustwording, vat Akdemir de eerste stap richting duurzaamheid treffend samen. Ze hoopt vurig dat organisaties dit thema ook daadwerkelijk oppakken. “Duurzaamheid is meer dan alleen een term waar je mee kunt schermen. Door op dat gebied concrete stappen te zetten, voeg je er ook echt waarde aan toe.”