‘s-Hertogenbosch, 7 februari 2024 – Business & Cloud Integrator Ctac N.V. (“Ctac”) (Euronext Amsterdam: CTAC) heeft besloten tot een bijzondere waardevermindering van € 2,1 miljoen. Dit betreft de non-cash effecten van de bijzondere waardevermindering van de immateriële vaste activa en een afwaardering van de actieve belastinglatentie van Technology2Enjoy Holding B.V. (“Technology2Enjoy”). Daarnaast wordt een eenmalige voorziening gevormd van € 0,8 miljoen voor langdurig zieken.

De bijzondere waardevermindering volgt op de strategische herijking van Ctac en de strategische review van onze activiteiten. Als onderdeel hiervan blijkt dat voor Technology2Enjoy de implementatie van lopende projecten meer tijd en investeringen vergt dan initieel verwacht. Technology2Enjoy heeft een aantal projecten die zijn aangenomen tegen een vaste aanneemsom en die niet kostendekkend kunnen worden afgerond. Ctac heeft daarom een bijzondere waardevermindering van de immateriële vaste activa van € 0,9 miljoen en een afwaardering van de actieve belastinglatentie van € 1,2 miljoen verwerkt. De focus ligt nu op het afronden van de lopende implementatietrajecten.

De voorziening voor langdurig zieken is gevormd omdat Ctac tot eind 2023 eigenrisicodrager was voor de WGA. Vanaf 2024 is voor dit risico een verzekering afgesloten. Voor het gehele boekjaar komt de omzetgroei naar verwachting uit op circa 8%, bij een verwachte genormaliseerde EBITDA-marge van ruim 9%. Inclusief bovengenoemde eenmalige voorziening voor langdurig zieken en een eenmalig effect voor het aanscherpen van de organisatie van € 0,6 miljoen zoals genoemd in het eerste kwartaalbericht van 2023, komt de EBITDA-marge naar verwachting uit op circa 8%.

De bijzondere waardevermindering en de genoemde eenmalige lasten hebben geen invloed op de liquiditeitspositie, financiële convenanten of het dividendbeleid van Ctac. Met de herijkte strategie is Ctac goed gepositioneerd voor groei en om klanten te ondersteunen in hun digitale transformatie. Op 27 februari 2024 publiceert Ctac de volledige jaarcijfers.

Download persbericht als PDF

07 februari 2024