Sterke groei in vierde kwartaal, uitgangspunten voor 2021 positief.

5 maart 2021 – De omzet kwam in 2020 uit op € 87,3 mln, een toename van 7,5%, waarvan 1,0% autonoom. Met name in die sectoren die hard werden geraakt door Covid-19, zoals retail, was sprake van uitstel of beperking van bepaalde IT-investeringen door klanten. Anderzijds zien we door een evenwichtige spreiding over sectoren dat onze exposure binnen meer kwetsbare sectoren relatief beperkt is gebleven. Naast voornoemd effect stond een hogere vraag naar IT-services voor het optimaliseren van de digitale werkomgeving voor thuiswerken en werken op afstand.

“In 2020 hebben we een flinke stap gezet in onze equity story. Met de acquisitie van Purple Square en Oliver IT hebben we onze propositie in mobile apps, integratievraagstukken en projectmanagement verder versterkt. In een ongekend uitdagend jaar hebben we laten zien dat we als organisatie wendbaar zijn en snel kunnen inspelen op de veranderingen in de vraag.

Als gevolg van de pandemie zal de digitale transitie in de komende jaren alleen maar versnellen. Ondanks alle kortetermijn onzekerheden zijn we 2020 doorgegaan met de uitrol van onze strategie. We zijn ons XV retail software platform verder aan het uitbouwen met een pricing en promotion engine. We hebben onze arbeidsmarktcommunicatie aangescherpt om de instroom van nieuw IT-talent te verhogen. Met de beëindiging van de activiteiten in Frankrijk kunnen we ons nu volledig richten op groei in de kernmarkten Nederland en België.”

Henny Hilgerdenaar, Chief Executive Officer van Ctac

Hoofdpunten 2020

  • Omzet +7,5% naar € 87,3 mln; beperkte autonome groei door impact Covid-19
  • EBIT +95,8% naar € 4,7 mln (marge: 5,4%); EBIT exclusief eenmalige lasten +41,3% naar € 6,5 mln door hogere omzet, betere operationele discipline en kostenreducties
  • Netto cash naar € 10,6 mln door strikt cash- en werkkapitaal management
  • Dividendvoorstel van € 0,08 per aandeel naar keuze (pay-out: 35%)
  • Strategie op schema voor realisatie omzet van € 100 mln en EBIT-marge van 8% in 2020

 

Hoofdpunten vierde kwartaal 2020

  • Omzet +17,1% naar € 24,0 mln; autonome groei +9,8% door hogere Consulting omzet
  • EBIT komt uit op € 2,0 mln, EBIT exclusief eenmalige lasten +35% naar € 2,7 mln

“Een sterkere focus op kosten en cash heeft gezorgd voor een efficiëntere organisatie, een lagere kostenbasis en een meer solide financiële basis. We bouwen door aan het Ctac van de toekomst. Met een omzetgroei van 17,1% was het laatste kwartaal van 2020 erg sterk. We kijken met vertrouwen naar 2021, waarin we verwachten een stijging van omzet en EBIT te realiseren, onvoorziene omstandigheden voorbehouden. Hiermee komen de middellangetermijn doelstellingen voor 2022 binnen bereik.”

Pieter-Paul Saasen, Chief Financial Officer van Ctac

Download perbericht als PDF