Optimale efficiëntie en flexibiliteit. Dat wil iedereen en waarschijnlijk denken de meeste ondernemingen dat ze op de goede weg zijn. Maar is dat ook zo? Loop de volgende veelvoorkomende pijnpunten na en ontdek waar voor jouw organisatie nog een wereld te winnen is.

1. Geen ‘schone’ data

Om de juiste keuzes te maken, moet je blind kunnen vertrouwen op data. Dat kan alleen als de datakwaliteit goed is. Bij veel organisaties is dat niet het geval. Handmatige invoer, menselijke fouten, ontbrekende gegevensvalidatie en een gebrek aan dataverantwoordelijkheid leiden bijvoorbeeld geregeld tot vervuilde en dus onbetrouwbare data.

2. Fouten in de dataverwerking

De eerste uitdaging is om de datakwaliteit goed te krijgen. Maar dan ben je er nog niet, want minstens zo belangrijk is om de data op de juiste manier te verwerken. Dat wordt vaak nog handmatig gedaan, waarbij je afhankelijk bent van de kennis en verantwoordelijkheid van je medewerkers. Als hierbij niet de juiste procedures of standaarden gevolgd worden, sta je als organisatie alsnog op het verkeerde been.

3. Niet snel kunnen inspelen op behoeften

De wereld om ons heen verandert snel. Als organisatie wil je flexibel zijn en adequaat reageren op marktontwikkelingen en veranderende behoeften van je klanten, maar dat is niet altijd mogelijk. Bijvoorbeeld omdat je werkt met inflexibele processen of verouderde systemen. Of omdat je niet beschikt over realtime inzichten. Je bent dan te laat met het aanpassen van je producten, diensten of marketingstrategie. Het gevolg: gemiste kansen en mogelijk zelfs een aantasting van je concurrentiepositie.

4. Te veel verschillende programma’s

Het laatste wat je als organisatie wilt, is dat je waardevolle informatie versnipperd is. Toch is dat regelmatig nog het geval. Organisaties werken met veel verschillende systemen en veel verschillende interfaces. Hierdoor gaat informatie verloren, terwijl voor je bedrijfsvoering cruciaal is dat er één centrale bron van informatie en de waarheid is.

Een wildgroei aan programma’s of systemen kost bovendien tijd en geld. Je medewerkers moeten bijvoorbeeld telkens schakelen en wennen als ze tussen systemen switchen. Daarnaast hangt aan ieder systeem een afzonderlijk prijskaartje voor licentiebeheer en onderhoud.

5. Trage en verouderde systemen

Als iets nog werkt, waarom zou je het dan al vervangen? Die reden gebruiken organisaties vaak om toch nog even vast te houden aan oude en achterhaalde systemen. Dat deze systemen inmiddels zo traag zijn dat het ten koste gaat van de productiviteit en efficiëntie, wordt dan even vergeten. Hetzelfde geldt voor de frustratie daarover bij gebruikers. Ook loop je tegen beperkingen aan in de functionaliteiten én heb je een verhoogd risico op beveiligingslekken. Tel uit je winst. Misschien toch maar tijdig afscheid nemen van je oude systeem?

6. Onder druk staan door hoge vraag

Er is een toenemende vraag naar je product of dienst. Dat is een goed teken, maar het kan ook het startpunt van veel issues zijn. Want hoe schroef je je productie of aanbod snel op? Je kan tegen capaciteitsproblemen aanlopen. Zoals een beperkte productiecapaciteit, een tekort aan personeel of uitdagingen met betrekking tot transport en logistiek. Tegelijkertijd wil je dat de kwaliteit en goede naam van je product, dienst of organisatie niet in het geding komen. Snel opschalen kan alleen als je organisatie daarop ingericht is.

7. Gebrek aan efficiëntie op de werkvloer

Goed personeel vinden kan lastig zijn. Nog lastiger is echter om de werknemers die je hebt, zo efficiënt mogelijk te laten werken. Te vaak gaat veel energie en tijd verloren omdat processen niet gestroomlijnd zijn, duidelijke workflows en procedures ontbreken of door een gebrek aan communicatie en samenwerking. Daarnaast wordt werk dat eenvoudig geautomatiseerd kan worden, in veel gevallen nog handmatig gedaan.

Zijn deze pijnpunten herkenbaar?

Breng in kaart waar de schoen voor jouw organisatie wringt en bekijk hoe verdere digitalisatie kan helpen.
Neem contact op met onze expert: Jamie Broeren