Veel pijnpunten waar organisaties tegenaan lopen, hebben te maken met data. Om deze problemen te voorkomen óf te verhelpen is goed databeheer en -management cruciaal. Maar waar moet je als organisatie vooral op letten om klaar te zijn voor de toekomst? In dit blog zetten we de belangrijkste trends op het gebied van datamanagement op een rijtje.

1. Bewustwording van het belang van datamanagement

Zeg eens eerlijk: hoeveel aandacht schonk jouw organisatie tot voor kort aan datamanagement? Waarschijnlijk was niet duidelijk wie nu eigenlijk verantwoordelijk was voor de juistheid van de data. En werd het aanleggen van nieuwe data soms zelfs weggelegd bij de afdeling IT. Inmiddels is dat anders. Steeds meer organisaties begrijpen het belang van correcte data. Dat komt mede door de opkomst van analytics.

Voor veel organisaties is analytics inmiddels een onmisbaar begrip. Maar wanneer de input niet correct is, dan is de output dat zeker niet. De rapportages die je draait zijn dan niets waard. Het besef dat goed datamanagement cruciaal is om de juiste bedrijfskritische beslissingen te nemen, dringt om die reden bij veel organisaties steeds meer door.

2. Ownership verleggen naar de juiste afdeling

Door de toenemende bewustwording van het belang van goede data, denken organisaties steeds meer na over dataverantwoordelijkheid en ownership. Wie is verantwoordelijk voor welke data? Vaak is het zo dat belangrijke data (zoals artikel-, leverancier- en klantdata) worden aangelegd door de afdeling IT, omdat er simpelweg geen oplossing voorhanden is om dit eenvoudig door de medewerkers zelf te laten doen.

Organisaties zien in toenemende mate in dat de verantwoordelijkheid voor data moet liggen op de afdeling waar het hoort. Medewerkers moeten erin worden voorzien om zelf eenvoudig en snel data aan te leggen en te onderhouden. Daarbij moeten medewerkers niet afhankelijk zijn van derden, zoals bijvoorbeeld de afdeling IT. Door korte lijntjes kan je snel inspringen op veranderingen in de markt. Ook is de kans op fouten kleiner, omdat data wordt ingevoerd door iemand met specifieke kennis.

3. Eerst je processen, dan je software

Veel organisaties werken nog met te veel verschillende programma’s en systemen. Vaak werd gedacht dat de aankoop van een softwarepakket de oplossing van een probleem was. Die mindset verandert. Steeds duidelijker voor organisaties is dat software alleen optimaal functioneert als deze ondersteunend is aan de bedrijfsprocessen.

Niet je software is leidend, maar je processen. Eerst moet je als organisatie duidelijk in kaart hebben wat je bedrijfsprocessen zijn. Waar sta je, waar wil je naartoe en wat heb je daarvoor nodig? Hoe wil je datamanagement organiseren? Dat is het uitgangspunt. Op basis daarvan kun je onderzoeken welke software helpt om deze processen te borgen.

4. Meer focus op flexibiliteit

De markt verandert snel. Wat vandaag werkt, kan morgen achterhaald zijn. Klanten zijn gewend geraakt aan flexibiliteit. Als je die flexibiliteit als organisatie niet kan bieden, staan gretige en razendsnel schakelende startups klaar om je klanten en marktaandeel over te nemen.

Bij steeds meer organisaties dringt het besef door dat flexibiliteit vereist is. Er komen steeds meer kapers op de kust. Om overeind te blijven, moet je snel en adequaat kunnen reageren op wat er om je heen gebeurt. Dat is alleen mogelijk als je processen op orde zijn en datamanagement klopt. Op basis daarvan kan je snelle en onderbouwde beslissingen nemen en je klanten ook in een veranderende markt optimaal blijven bedienen.

5. Slimmere inzet van personeel

Heb je hoogopgeleid personeel in dienst dat handmatige, repeterende werkzaamheden verricht? Dan is dat niet alleen zonde van de capaciteiten van je dure arbeidskrachten, maar vermoedelijk ook slecht voor de continuïteit van je organisatie. De kans is namelijk groot dat je mensen op zoek gaan naar een meer uitdagende functie buiten je organisatie.

Organisaties zien steeds meer in dat handmatige, repeterende werkzaamheden geautomatiseerd kunnen worden. Slimme software speelt daarbij een belangrijke rol. Door automatisering kan je personeel op andere, meer strategische, plaatsen inzetten. In plaats van data invoeren, gaan ze bijvoorbeeld aan de slag met data-analyses en strategische processen. Zo levert je personeel meer toegevoegde waarde én houd je je arbeidskrachten uitgedaagd en gemotiveerd. Dit leidt ertoe dat je mensen eerder geneigd zijn om te blijven, iets dat in deze tijd van personeelstekorten van grote waarde is voor je organisatie.

Ctac volgt de trends op het gebied van datamanagement op de voet.

Ben je benieuwd hoe toekomstbestendig jouw organisatie is en wat de belangrijkste verbeterpunten zijn op het gebied van datamanagement?

Neem contact op met onze expert: Jamie Broeren